POTŘEBUJETE REVIZI HROMOSVODU? 

Revize hromosvodů 

Součástí elektrorevizí jsou i revize hromosvodů, kterou vám Pražská Revizní v rámci svých služeb nabízí. 

Bohužel ani v dnešní době nových technologií neexistují žádná metody, které by umožnily modifikovat přírodní atmosférické jevy tak, že by zábránily výbojům blesku. Údery blesku do budov, nebo v jejich blízkosti jsou nebezpečné nejen pro lidi, ale i samotné stavby, jejich součásti, instalace a rozvodné sítě. Proto jsou hromosvody do dnešního dne nejlepší ochranou  před bleskem.

Druhy revizí hromosvodů 

 • Výchozí revize hromosvodu
  Tato revize hromosvodu se provádí po nové montáži hromosvodu. Během revize se zjistí,zda hromosvod je v celém rozsahu schopný bezpečného provozu. Výchozí revizi budete potřebovat pro kolaudaci objektu. Revize hromosvodu se nejčastěji provádějí v lhůtách 4 roky dle normy EN 62305-3.
 • Periodická revize hromosvodu
  Tato revize hromosvodu se provádí u většiny objektů po 4 letech dle normy EN 62305-3.

  Pražská Revizní výrazně doporučujeme tyto pravidelné revize rozhodně nepodceňovat.

  Revizí nejlépe zjistíte, zda se stav Vašeho hromosvodu nezhoršil a jestli bude zapotřebí znovu hromosvod přizemnit nebo naměřené hodnoty jsou dostačující.

  Pravidelnými revizemi snížíte nebo úplně zabráníte nebezpečí poškození majetku nebo toho nejdůležitějšího - Vašeho zdraví. Další důležitou věcí proč nepodceňovat revize hromosvodu je pojistka nemovitosti. Pojišťovna by nemusela plnit po předložení propadlé revize hromosvodu.
 • Mimořádná revize hromosvodu
  Mimořádná revize se provádí při podezření z poškození hromosvodu, po úderu blesku do objektu. To samé platí při demontáži hromosvodu z důvodu opravy střechy, zateplení objektu a následně zpětné montáže hromosvodu. Revizí hromosvodu se zjistí, jak byl hromosvod po úderu blesku poškozen, případně správně připevněn a uzemněn po následné montáži.

Jaké jsou lhůty revizí hromosvodů

 • Kritické systémy úplná revize - 1 rok
 • Ostatní revize 2 - 4 roky

Montáž a oprava

Pokud při revizi zjistíme závady na hromosvodu nabízí Pražská Revizní jejich okamžité odstranění v co nejkratším termínu, aby nedošlo k poškození majetku nebo k ujmě na zdraví. Po odstranění závad Vám potvrdíme jejich odstranění v revizní zprávě.

VÍCE JAK 20 LET ZKUŠENOSTÍ S REVIZEMI, OPRAVAMI A MONTÁŽÍ 

Proč objednat revizi u nás? 

 • Chcete mít na většinu revizí objektu od jedné firmy?
 • Máte rádi férové jednání a plnění domluvených dohod?
 • Máte rádi kvalitně a včas odvedenou práci?
 • Chcete mít jistotu, že revize jsou udělány včas a profesionálně?
 • Nechcete neustále hlídat, zda máte všechny revize v pořádku
 • Potřebujete udělat revize ve výbušném prostředí?

Pokud jste aspoň na jednu otázku odpověděli ANO, pak jsem partner pro vás.

Máte dotaz na revizi? 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

FIRMY O KTERÉ SE STARÁME