POTŘEBUJETE REVIZI ELEKTROINSTALACE ? 

Revize elektroinstalace

Lhůty pro revize elektrorozvodů do 1000 V - podle prostředí

 • Základní elektrorevize - 5 let
 • Studené, horké, vlhké prostředí - 3 roky
 • Mokré prostředí - 1 rok
 • Prostředí se zvýšenou korozní agresivitou - 3 roky
 • Prostředí s extrémní korozní agresivitou - 1 rok
 • Prašné prostředí - 3 roky
 • Prostředí s otřesy - 2 roky
 • Prostředí s biologickými škůdci - 3 roky
 • Prostředí s pasivním nebezpečím požárů - 2 roky
 • Prostředí s pasivním nebezpečím výbuchu - 2 roky
 • Prostředí venkovní nebo s přístřeškem - 4 roky

Revize elektroinstalace 

Výchozí revize elektro:
Výchozí revize elektroinstalace nebo elektrorozvodů se většinou provádí u nově zavedené elektroinstalace, jako je například kolaudace. Při předložení této výchozí elektrorevize a Vaší přihlášky k odběrnému místu Vám bude připojen elektroměr.

Periodická revize elektro:
Periodická revize elektrorozvodů se provádí dle normy ČSN 33 1500 viz. níže lhůty revize elektroinstalace do 1000 V. Nejčastější termín pro provádění revizí elektrorozvodů je 5 let. Pravidelná elektrorevize zjišťuje celkový stav zavedených rozvodů a jsou nutné jako prevence úrazů elektrickým proudem. 

Mimořádná revize elektro:
Tato revize elektrorozvodů se provádí po úpravách nebo opravách elektroinstalace. Většinou tyto revize budou vyžadovány při kolaudaci nebo u kontroly jiného správcovského institutu. Mimořádná elektrorevize se zjišťuje celkový stav opravené elektroinstalace a bezpečnost jejího provozu.

Revize elektroinstalace a elektrorozvodů - podle výskytu osob

 • Prostory pro více jak 250 osob - 2 roky
 • Zděné obytné a kancelářské budovy - 5 let
 • Ubytovací zařízení, školy, jesle - 3 roky
 • Objekty provedené z hořlavých stavebních hmot C2, C3 - 2 roky
 • Pojízdné a převozné prostředky - 1 rok
 • Prozatimní zařízení staveniště - 0,5 roku

Montáž a oprava

Při zjištění závad po revizi elektroinstalace a elektrorozvodů v rámci služeb Pražské Revizní je možné se domluvit na jejich odstranění nebo je může odstranit firma oprávněná provádět práce na elektrických zařízeních. Po odstranění závad se potvrdí jejich odstranění v revizní zprávě. Závady by se neměly podceňovat, aby nevzniklo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Naše práce nás baví 

Reference práce na revizi elektrozařízení

VÍCE JAK 20 LET ZKUŠENOSTÍ S REVIZEMI, OPRAVAMI A MONTÁŽÍ 

Proč objednat revizi u nás? 

 • Chcete mít na většinu revizí objektu od jedné firmy?
 • Máte rádi férové jednání a plnění domluvených dohod?
 • Máte rádi kvalitně a včas odvedenou práci?
 • Chcete mít jistotu, že revize jsou udělány včas a profesionálně?
 • Nechcete neustále hlídat, zda máte všechny revize v pořádku
 • Potřebujete udělat revize ve výbušném prostředí?

Pokud jste aspoň na jednu otázku odpověděli ANO, pak jsem partner pro vás.

Máte dotaz na revizi? 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

POTŘEBUJETE DALŠÍ REVIZI ELEKTRO? 

FIRMY O KTERÉ SE STARÁME