POTŘEBUJETE REVIZI PROTIPOŽÁRNÍCH SYSTÉMŮ? 

Revize protipožárních systémů  

V rámci revizních služeb vám Pražská Revizní nabízí revize a údržbu protipořárních systémů a zabezpečení. 

Revize požárně bezpečnostních zařízení, hydrantů a přístrojů je povinná a vychází z z § 5 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně . Přesné podmínky pravidelných kontrol pak z vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (viz. vyhláška o požární prevenci).

Provádíme tyto revize:

 • Revize hasících přístrojů
 • Revize hydrantů
 • Revize požárních dveří
 • Revize požárních klapek a ucpávek
 • Revize odvětrání
 • Revize nouzového osvětlení

Revize hasících přistrojů (1 x ročně):

 • Detailní prohlíka plomby a jistícího mechanismu
 • V případě výměny jistícího mechanismu je hasící přistroj opatřen novou plombou
 • Kontrola tlaku a hadice hasícího přistroje
 • Po revizi je přístroj opatřen nalepovacím štítkem s informacemi o revizi

Revize hydrantů (1x ročně):

Zajištění pravidelných požárních revizí mají na starosti majitelé domů a objektů, kde se hydranty nacházejí.
Revizi požárních hydrantů smí provádět pouze osoba k tomi odborně způsobilá a po jejím provedení dostanete revizní zprávu podle platných norem.  

 • Tlaková zkouška požární hadice
 • Mechanický test uzavíratelné proudnice
 • Kontrola skříně hydrantu a její zabezpečení
 • Kontrola návodu a označení hydrantu

Termíny revizí:

 • Elektrická požární signalizace
  U elektrických signalizací požáru, zařízení na detekci hořlavých plynů a par a jeho příslušenství je 1 x ročně
 • Kontrola vodních a pěnových hasících přistrojů
  Kontrola přenosných hasících přístrojů je nutné dělat minimálně jednou za rok!
 • Samočinné hlásiče požáru
  Požární ústředny a samočinné hlásiče požáru musí mít revizi 1x za rok
 • Zařízení na odvod kouře a tepla
  Všechna zařízení sloužící pro pro odvod kouře a tepla, přetlakové ventilace, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře, 1x ročně.
 • Evakuační výtahy, nouzové osvětlení
  Požární a evakuační výtahy, nouzové osvětlení, nouzová signalizace požáru, bezpečnostní a výstražné zařízení 1x ročně

Montáž a oprava

Pokud při revizi zjistíme závady na protipožárních systémech nabízí Pražská Revizní jejich  odstranění v co nejkratším termínu, aby nedošlo k poškození majetku nebo k ujmě na zdraví. Po odstranění závad Vám to potvrdíme v revizní zprávě.

VÍCE JAK 20 LET ZKUŠENOSTÍ S REVIZEMI, OPRAVAMI A MONTÁŽÍ 

Proč objednat revizi u nás? 

 • Chcete mít na většinu revizí objektu od jedné firmy?
 • Máte rádi férové jednání a plnění domluvených dohod?
 • Máte rádi kvalitně a včas odvedenou práci?
 • Chcete mít jistotu, že revize jsou udělány včas a profesionálně?
 • Nechcete neustále hlídat, zda máte všechny revize v pořádku
 • Potřebujete udělat revize ve výbušném prostředí?

Pokud jste aspoň na jednu otázku odpověděli ANO, pak jsem partner pro vás.

Máte dotaz na revizi? 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

FIRMY O KTERÉ SE STARÁME