POTŘEBUJETE REVIZI ELEKTROSPOTŘEBIČŮ, INSTALACE, ZAŘÍZENÍ ? 

Revize elektro

Pražská Revizní provádí revize elektro dle normy ČSN 331600 ed.2.. dle normy ČSN 331600 ed.2.. Pokud provozujete jakýkoli elektrospotřebič platí předpisy vycházející ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a na něj navazujícího zákona č. 306/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podle paragrafu 101 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možné ohrožení jejich života a zdraví, které se týkají při výkonu práce.

Rozdělení spotřebičů dle užívání 

 • Skupina A
  Elektrospotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.

  Revize se provádí při vydání elektrospotřebiče do provozu a dále podle skupiny použití

 • Skupina B
  Elektrospotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.).

  Revize elektrospotřebiče se provádí v rozmezí 1x 3-6 měsíců

 • Skupina C
  Elektrospotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.

  Revize elektrospotřebiče se provádí v rozmezí 1x 6-24 měsíců

 • Skupina D
  Elektrospotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, jídelny, restaurace, kluby, hotely atp.).

  Revize elektrospotřebiče se provádí v rozmezí 1x 12-24 měsíců

 • Skupina E
  Elektrospotřebiče používané při administrativní činnosti.

  Revize elektrospotřebiče se provádí v rozmezí 1x 12-24 měsíců

Lhůty pravidelných revizí

 • Elektrospotřebiče označíme identifikačními čísly
 • Na každý elektrospotřebič založíme revizní kartu
 • Elektrospotřebiče proměříme a naměřené hodnoty zapíšeme do revizních karet
 • Při revizi prověříme chod a správnou funkčnost spotřebiče
 • Po ukončení revize obdržíte celkovou zprávu na všechny revidované elektrospotřebiče

Montáž a oprava

U revizí elektrospotřebičů a elekronářadí nabízíme po revizi drobné opravy. Pokud zjistíme větší závadu doporučíme vám, zda elektrospotřebič nebo nářadí opravit anebo vyřadit s ohledem na cenu opravy anebo nového spotřebiče.

Revize elektroinstalace

Lhůty pro revize elektrorozvodů do 1000 V - podle prostředí

 • Základní elektrorevize - 5 let
 • Studené, horké, vlhké prostředí - 3 roky
 • Mokré prostředí - 1 rok
 • Prostředí se zvýšenou korozní agresivitou - 3 roky
 • Prostředí s extrémní korozní agresivitou - 1 rok
 • Prašné prostředí - 3 roky
 • Prostředí s otřesy - 2 roky
 • Prostředí s biologickými škůdci - 3 roky
 • Prostředí s pasivním nebezpečím požárů - 2 roky
 • Prostředí s pasivním nebezpečím výbuchu - 2 roky
 • Prostředí venkovní nebo s přístřeškem - 4 roky

Revize elektroinstalace 

Výchozí revize elektro:
Výchozí revize elektroinstalace nebo elektrorozvodů se většinou provádí u nově zavedené elektroinstalace, jako je například kolaudace. Při předložení této výchozí elektrorevize a Vaší přihlášky k odběrnému místu Vám bude připojen elektroměr.

Periodická revize elektro:
Periodická revize elektrorozvodů se provádí dle normy ČSN 33 1500 viz. níže lhůty revize elektroinstalace do 1000 V. Nejčastější termín pro provádění revizí elektrorozvodů je 5 let. Pravidelná elektrorevize zjišťuje celkový stav zavedených rozvodů a jsou nutné jako prevence úrazů elektrickým proudem. 

Mimořádná revize elektro:
Tato revize elektrorozvodů se provádí po úpravách nebo opravách elektroinstalace. Většinou tyto revize budou vyžadovány při kolaudaci nebo u kontroly jiného správcovského institutu. Mimořádná elektrorevize se zjišťuje celkový stav opravené elektroinstalace a bezpečnost jejího provozu.

Revize elektroinstalace a elektrorozvodů - podle výskytu osob

 • Prostory pro více jak 250 osob - 2 roky
 • Zděné obytné a kancelářské budovy - 5 let
 • Ubytovací zařízení, školy, jesle - 3 roky
 • Objekty provedené z hořlavých stavebních hmot C2, C3 - 2 roky
 • Pojízdné a převozné prostředky - 1 rok
 • Prozatimní zařízení staveniště - 0,5 roku

Montáž a oprava

Při zjištění závad po revizi elektroinstalace a elektrorozvodů v rámci služeb Pražské Revizní je možné se domluvit na jejich odstranění nebo je může odstranit firma oprávněná provádět práce na elektrických zařízeních. Po odstranění závad se potvrdí jejich odstranění v revizní zprávě. Závady by se neměly podceňovat, aby nevzniklo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Naše práce nás baví 

Revize elektrozařízení 

Pražská revizní nabízí v rámci svých služeb i revize a práce na zařízeních vysokého a velmi vysokého napětí. 

 • Elektrorevize na zařízeních v rozvodnách 22 kV, 110 kV, 200 kV, 400 kV
 • Měření velmi malých přechodových odporů přístrojem MOM 690 PROGRAMMA
 • Revize a měření spínacích časů vypínačů zapisovacím přístrojem
 • Plnění přístrojů plynem SF6

Montáž a oprava

Pokud při revizi najdeme závadu anebo nějaký problém, tak Pražká Revizní automaticky navrhuje vhodné řešení formou opravy anebo výměna starého spotřebiče za nový.
Vše v nejbližším možném termínu s přihlédnutím na závažnost problému.

Specializace na revize, montáž a opravu zařízení

 • Vypínače AEG (ALSTOM) S1 - 123 kV a 245 kV
 • Vypínače ALSTOM GL 311/312 F1
 • Rozvaděče GMA - izolované plynem SF6
 • Vypínače ALSTOM HVX 22 kV - izolované vakuem

Reference práce na revizi elektrozařízení

VÍCE JAK 20 LET ZKUŠENOSTÍ S REVIZEMI, OPRAVAMI A MONTÁŽÍ 

Proč objednat revizi u nás? 

 • Chcete mít na většinu revizí objektu od jedné firmy?
 • Máte rádi férové jednání a plnění domluvených dohod?
 • Máte rádi kvalitně a včas odvedenou práci?
 • Chcete mít jistotu, že revize jsou udělány včas a profesionálně?
 • Nechcete neustále hlídat, zda máte všechny revize v pořádku
 • Potřebujete udělat revize ve výbušném prostředí?

Pokud jste aspoň na jednu otázku odpověděli ANO, pak jsem partner pro vás.

Máte dotaz na revizi? Napište nebo volejte 725 207 581

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

FIRMY O KTERÉ SE STARÁME