POTŘEBUJETE REVIZI ELEKTROSPOTŘEBIČŮ? 

Revize elektrospotřebičů 

Pražská Revizní provádí revize elektrospotřebičů dle normy ČSN 331600 ed.2.. Pokud provozujete jakýkoli elektrospotřebič platí předpisy vycházející ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a na něj navazujícího zákona č. 306/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podle paragrafu 101 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možné ohrožení jejich života a zdraví, které se týkají při výkonu práce.

Rozdělení spotřebičů dle užívání 

 • Skupina A
  Elektrospotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.

  Revize se provádí při vydání elektrospotřebiče do provozu a dále podle skupiny použití

 • Skupina B
  Elektrospotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.).

  Revize elektrospotřebiče se provádí v rozmezí 1x 3-6 měsíců

 • Skupina C
  Elektrospotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.

  Revize elektrospotřebiče se provádí v rozmezí 1x 6-24 měsíců

 • Skupina D
  Elektrospotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, jídelny, restaurace, kluby, hotely atp.).

  Revize elektrospotřebiče se provádí v rozmezí 1x 12-24 měsíců

 • Skupina E
  Elektrospotřebiče používané při administrativní činnosti.

  Revize elektrospotřebiče se provádí v rozmezí 1x 12-24 měsíců

Revize elektrospotřebičů

Lhůty pravidelných revizí

 • Elektrospotřebiče označíme identifikačními čísly
 • Na každý elektrospotřebič založíme revizní kartu
 • Elektrospotřebiče proměříme a naměřené hodnoty zapíšeme do revizních karet
 • Při revizi prověříme chod a správnou funkčnost spotřebiče
 • Po ukončení revize obdržíte celkovou zprávu na všechny revidované elektrospotřebiče

Montáž a oprava

U revizí elektrospotřebičů a elekronářadí nabízíme po revizi drobné opravy. Pokud zjistíme větší závadu doporučíme vám, zda elektrospotřebič nebo nářadí opravit anebo vyřadit s ohledem na cenu opravy anebo nového spotřebiče.

VÍCE JAK 20 LET ZKUŠENOSTÍ S REVIZEMI ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 

Proč objednat revizi u nás? 

 • Chcete mít na většinu revizí objektu od jedné firmy?
 • Máte rádi férové jednání a plnění domluvených dohod?
 • Máte rádi kvalitně a včas odvedenou práci?
 • Chcete mít jistotu, že revize jsou udělány včas a profesionálně?
 • Nechcete neustále hlídat, zda máte všechny revize v pořádku
 • Potřebujete udělat revize ve výbušném prostředí?

Pokud jste aspoň na jednu otázku odpověděli ANO, pak jsem partner pro vás.

Máte dotaz na revizi? 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

POTŘEBUJETE DALŠÍ REVIZI ELEKTRO? 

FIRMY O KTERÉ SE STARÁME