POTŘEBUJETE PROJEKT? 

Technika prostředí staveb 

Do oboru náleží zejména elektroinstalace a umělé osvětlení, technologické napájecí systémy, rozvody vysokého napětí a nízkého napětí a trafostanice vn/nn v rámci areálu staveb, sloužící pro jejich napájení.

Dále vedení a zařízení elektronických komunikací v rámci areálu staveb (vnitřní rozvody), vedení a zařízení pro šíření služeb elektronických komunikací v rámci stavby včetně přenosu dat, včetně systémů zabezpečovacích, požárních, informačních, měřicích a regulačních. Součástí jsou i zařízení a elektro (napájecí) rozvody souvisící s funkcí systémů pro úpravu vnitřního prostředí stavby, i když jsou situovány mimo stavební objekt.

Dále zařízení staveb zahrnující vyhrazená technická zařízení a vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení. Řešení využití netradičních forem energie.

Technologická zařízení staveb

V rámci oboru se řeší technologická a technická zařízení také v rámci stavebních objektů. Jedná se zejména o stavby s technologickým zařízením výrobním i nevýrobním pro těžbu a úpravu uhlí, rud a nerostných surovin, plynárenství, výrobu a rozvod technických a topných plynů a kapalin včetně souvisejících zařízení, energetiku, teplárenství, výrobu elektrické energie včetně přípojných a rozvodných sítí a souvisejících zařízení, veřejné osvětlení, které není součástí stavby, hutní a metalurgickou výrobu, strojírenskou výrobu, chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, spotřební průmysl, průmysl stavebních hmot a keramiky, dopravu a skladování, sítě a zařízení elektronických komunikací včetně zařízení informačních technologií, vedení a zařízení pro přenos dat a další veřejnou technickou infrastrukturu, zemědělskou a lesnickou výrobu; stavby technologických zařízení čistíren odpadních vod instalovaných do kanalizačních systémů a technických zařízení na vnitřní kanalizaci podléhající zákonu o vodách.

Dále stavby a zařízení staveb zahrnující vyhrazená technická zařízení, vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a prostředky k ochraně životního a pracovního prostředí, zařízení staveb občanské vybavenosti a zařízení na kontrolu a řízení technologických procesů. Řešení využití netradičních forem energie.

VÍCE JAK 20 LET ZKUŠENOSTÍ S PROJEKTOVÁNÍM A REVIZEMI

Proč objednat služby u nás? 

  • Chcete mít na většinu revizí objektu od jedné firmy?
  • Máte rádi férové jednání a plnění domluvených dohod?
  • Máte rádi kvalitně a včas odvedenou práci?
  • Chcete mít jistotu, že revize jsou udělány včas a profesionálně?
  • Nechcete neustále hlídat, zda máte všechny revize v pořádku
  • Potřebujete udělat revize ve výbušném prostředí?

Pokud jste aspoň na jednu otázku odpověděli ANO, pak jsme partner pro vás.

Máte dotaz na revizi? 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

FIRMY O KTERÉ SE STARÁME